Udbud, tilbud & kontraktforhandling

Infocuras program- og projektledelse baserer sig på operationalisering af fastlagte strategier, handlingsplaner og mål ved hjælp af en fyldig værktøjskasse fra PRINCE2- certificeringer, som vi har stor erfaring i at skalere, så de passer til den konkrete situation. Hertil kommer solid kompetence i risikostyring og afbødning af de problemer, som uvægerligt opstår gennem et projekt.

  • Business Cases
  • Behovsanalyser
  • Kravspecifikation
  • Udarbejdelse af (EU) udbud/tilbud
  • Kontraktforhandling