Strategi, analyser & evalueringer

Ledelser hos teknikleverandører og sundhedsfaglige organisationer er Infocuras nærmeste samarbejdspartnere, når det gælder analyser og evalueringer. Resultaterne indeholder anbefalinger til organisationens fremtidige strategiske fokus og giver klare indikationer på, hvad de kan forvente sig af fremtiden.

Desuden er det helt centralt for Infocura at etablere ledelsesinformation, hvor strategisk ledelse baserer sig på organisationens egne data, hvor det er relevant.

 • Strategiudvikling
 • Velfærdsteknologi
 • Arbejdsgangsanalyser / kliniske retningslinjer
 • Procesoptimering / LEAN
 • Datasyntese til fx ledelsesinformation
 • Business Intelligence / kvalitetsmålinger
 • Udvikling gennemførelse af certificeringer
 • Patientsikker arbejdsplads, herunder:
  • Simple årsagsanalyser
  • Aggregerede kerneårsagsanalyser
  • Proaktive analyser af risikoområder