Systemopsætning- og implementering

Udvikling af sundhedsvæsenet gennem digitalisering og øget brug af velfærdsteknologiske løsninger er helt centralt for Infocura. Vi analyserer og forbedrer etablerede løsninger, og designer og implementerer nye med udgangspunkt i: Systemanvendelse, herunder klinisk dokumentation, ydelsesafregning, medicinalstatistik, analyser og evalueringer. Systemlogik, herunder struktur, klassifikation og terminologi. Systemteknik, herunder datasikkerhed, -format, -lagring og -transmission.

  • Systemopsætning/-tilpasning
  • Specifikation af snitflader til integration / semantisk interoperabilitet
  • Brugerundervisning
  • Dataopsamling
  • Rapportgenerering