Udvikling af sundhedsvæsenet gennem digitalisering og øget brug af velfærdsteknologi


Infocura er en konsulentvirksomhed, der vil gøre en forskel i sundhedsvæsenet. Vi har fokus på at skabe værdi for kommunerne, det specialiserede regionale sundhedsvæsen, de nationale beslutningstagere, og endelig hos private leverandører til sundhedsvæsenet.

Vi kender sundhedsvæsenet indefra, og vi ved, hvor vanskeligt det kan være at udvikle samtidig med, at der skal holdes et skarpt øje med driften. Vores erfaring stammer fra mere end 20 års arbejde i sundhedsområdet, med private og offentlige organisationer og med lokale, regionale, nationale og internationale opgaver.

Vi hjælper vores kunder med opgaver inden for projekt- og programledelse, ledelsesrådgivning og facilitering af processer, hvor vi ser udfordringer og problemer i en større sammenhæng og finder løsninger og muligheder på tværs af forskellige fagligheder og –kulturer.


Vores værdier

Vores team består af veluddannede sundhedsfaglige it-nørder med en dyb forståelse af sundhedsvæsenets behov for:

  1. Sundhedsfaglige kerneydelser
  2. Dataopsamling med henblik på strategisk ledelse af forebyggelse, udredning, behandling, pleje og rehabilitering

Vi arbejder ud fra en forståelse af, at det sundhedsfaglige frontpersonale kun skal dokumentere de data, der er nødvendige, og at de selv skal have glæde af de data, de leverer.

Vi tror på langvarige relationer. Det kræver, at vi giver noget af os selv og behandler alle med respekt. Desuden kan man regne med, at vi siger, det vi gør, og vi gør, det vi siger!