Bedre, kortere og dermed billigere behandlingsforløb


Vi leder arbejdet mod et datadrevet sundhedsvæsen, hvor menneske­lige kompetencer, organisatoriske processer og data tilsammen virker til den enkeltes bedste.

På denne måde sikrer vi sundhedsvæsenet grundlaget for bedre, kortere og dermed billigere behandlingsforløb, hvor bl.a. dyre og uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser kan undgås.

Vi arbejder med borgere og patienter, it-leverandører, forskere, uddannelsesinstitutioner, administratorer, læger og sygeplejersker mv. på alle organisatoriske niveauer.

Vi identificerer informationsbehov og skaber grundlaget for at tilvejebringe disse informationer også gennem eksisterende it-løsninger i organisationen. 

Web 1.png